팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

ibsimplantibsimplant

Hotline +84.28.2244.6484

Kỹ thuật túi

Kỹ thuật túi trong dùng cho ghép xương trong phẫu thuật xâm lấn tối thiểu nâng xoang không lật vạt và cố ý làm thủng lớp xương vỏ trong các trường hợp xương ổ răng hẹp SURGICAL SYSTEM

Kỹ thuật túi ngoài

Kỹ thuật túi ngoài phù hợp để xâm lấn tối thiểu. Đây là phương pháp điều trị implant cải thiện mô liên kết bằng cách sử dụng phương pháp nâng xoang kín trong trường hợp xương sống hàm hẹp mà không cần lật vạt. Nó đặc biệt hữu ích trong các trường hợp tiêu xương mặt má và giải quyết các hạn chế của Magic Cuff đang gặp phải SURGICAL SYSTEM
X